งป.768 สน.ปท. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 รายการค่าจัดการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สำหรับไตรมาสที่ 3-4 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 32 แห่ง

29 มีนาคม 2561

เข้าชม 143 ครั้ง

ด่วนที่สุด