งป 773 สน.มน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงปลัดอำเภอที่ปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดน สำหรับเดือน เม.ย. - ก.ย.2561 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 31 แห่ง

2 เมษายน 2561

เข้าชม 161 ครั้ง

ปกติ