งป 774 สน.มน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับเดือน เม.ย. - ก.ย.2561 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 4 แห่ง

2 เมษายน 2561

เข้าชม 220 ครั้ง

ปกติ