งป 782 สน.มน.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์และค่าเชื่อมระบบ) ให้ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ ที่มีภารกิจในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน สำหรับเดือน เมย. - กย.61 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด รวม 18 แห่ง

4 เมษายน 2561

เข้าชม 225 ครั้ง

ปกติ