งป 788 สน.มน.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) ครั้งที่ 2 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด รวม 4 แห่ง

4 เมษายน 2561

เข้าชม 257 ครั้ง

ปกติ