งป 771 สน.มน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า) พื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับเดือน เม.ย. - ก.ย.2561 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดตาก

30 มีนาคม 2561

เข้าชม 183 ครั้ง

ปกติ