งป 772 สน.มน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานด้านกิจการผู้อพยพ สำหรับเดือน เม.ย. - ก.ย.2561 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 4 แห่ง

2 เมษายน 2561

เข้าชม 169 ครั้ง

ปกติ