แบบรายงาน ติดตามผลการโอนจัดสรรงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค เพิ่ม) แบบ2 และสรุปแบบ2 ให้รายงานมาพร้อมกับรายงานทุกวันที่ 10 ค่าขนย้ายรายงานรวมที่ขอมาด้วย ค่าจ้างเหมารวม 1-2 รายงานด้วย ส่ง FAX หนังสือนำส่งไม่ต้องส่งมา

20 เมษายน 2561

เข้าชม 200 ครั้ง

ปกติ