ติดต่อหน่วยงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยอีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : 02-222-6204

แฟกซ์ : 02-222-6848

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง