ติดต่อหน่วยงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง(วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300

อีเมล : spd.dopa@gmail.com

โทรศัพท์ : 022254886

แฟกซ์ :

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง