ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

โครงการยกระดับการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

อธิบดีกรมการปกครอง พบปะให้กำลังใจปลัดอำเภอ ผู้ขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการสู่ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เน้นย้ำ “สมรรถภาพในการปรับตัว คือความสำเร็จในชีวิต“ ...

23 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวอัพเดท

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ จัดโครงการครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ในบทบาทของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

13 กุมภาพันธ์ 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ในบทบาทของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2 ...

23 กุมภาพันธ์ 2567