ติดต่อหน่วยงานศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง อาคาร 3 ชั้น 2 กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

อีเมล : webmaster@dopa.go.th

โทรศัพท์ : 02-282-1047

แฟกซ์ : 02-282-1047

สอบถามปัญหา : 02-2831222

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง