ภาพสไลด์กิจกรรม


นายมนัส สุวรรณรินทร์ ผอ.สรร.1 ผู้แทนกรมการปกครองเป็นกรรมการในกาออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กทม.

นายมนัส สุวรรณรินทร์ ผอ.สรร.1 ผู้แทนกรมการปกครองเป็นกรรมการในกาออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กทม. ...

26 กันยายน 2559

นิเทศงานอาวุธปืนฯ จังหวัดขอนแก่น (27-28/06/2559)

ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 นำคณะเจ้าหน้าที่ออกชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และประเมินปัญหาอุปสรรคการดำเนินการออกใบอนุญาตเ ...

30 มิถุนายน 2559