หนังสือสั่งการ

มท 0307.4/ว7673 การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และมาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรงในช่วงเทศการคริสต์มาสและเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

19 ธันวาคม 2562

ด่วนที่สุด