ติดต่อหน่วยงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนัการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300

อีเมล : webmaster@dopa.go.th

โทรศัพท์ : 0 2356 9590

แฟกซ์ : 0 2356 9575

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง