ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 78%
พึงพอใจปานกลาง: 12%
ปรับปรุง: 12%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 62%
พึงพอใจปานกลาง: 28%
ปรับปรุง: 12%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 67%
พึงพอใจปานกลาง: 23%
ปรับปรุง: 12%