ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

อธิบดีกรมการปกครอง ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น ...

9 ตุลาคม 2564

ภาพบรรยากาศวันที่ 73 “รถปันสุขมหาดไทย ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19" ณ ชุมชนจรัสเมืองและชุมชนบ่อนไก่

ภาพบรรยากาศวันที่ 73 “รถปันสุขมหาดไทย ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19" ณ ชุมชนจรัสเมืองและชุมชนบ่อนไก่ ...

30 สิงหาคม 2564