ติดต่อหน่วยงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง(วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม.10300 โทร.02-356-9582

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : 0-2356-9582

แฟกซ์ :

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง