ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ (เขตบึงกุ่ม)

ให้ไปยื่นคำขอด้วยตัวเอง ณ ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมปกครอง (วังไชยา) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ...

27 พฤษภาคม 2565

ข่าวอัพเดท

การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ (เขตบางแค)

ให้ไปยื่นคำขอด้วยตัวเอง ณ ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมปกครอง (วังไชยา) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ...

18 พฤษภาคม 2565

ข่าวอัพเดท

การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ (เขตหลักสี่)

ให้ไปยื่นคำขอด้วยตัวเอง ณ ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมปกครอง (วังไชยา) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 ...

1 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ (เขตสายไหม)

ให้ไปยื่นคำขอด้วยตัวเอง ณ ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมปกครอง (วังไชยา) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 ...

1 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศศูนย์บริการประชาชน เรื่อง ปิดการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว

ประกาศศูนย์บริการประชาชน เรื่อง ปิดการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว ...

10 มีนาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศศูนย์บริการประชาชน เรื่อง ขอแจ้งงดให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว

ประกาศศูนย์บริการประชาชน เรื่อง ขอแจ้งงดให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว ...

8 มีนาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศศูนย์บริการประชาชน เรื่อง ปิดการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว

ประกาศศูนย์บริการประชาชน เรื่อง ปิดการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว ...

4 มีนาคม 2565