ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

เข้าชม 186 ครั้ง

2 ธันวาคม 2562


16 ธันวาคม 2562

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ครั้งที่ 2)  โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2562 - 13 มกราคม 2563