โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ (ภาษาจีน) รุ่นที่ 16

เข้าชม 575 ครั้ง

24 มกราคม 2563

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 16 โดยมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและไม่มีเงื่อนไขแก่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 11 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2563 
ถึง เดือนกรกฎาคม 2564