ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปค. ประจำปีงบประมาณ 2564

เข้าชม 59 ครั้ง

18 มีนาคม 2565


4 เมษายน 2565

กรมการปกครองเปิดรับสมัครข้าราชการที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล: ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ทุน ในสาขาวิชา Data Analytics