ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)

เข้าชม 173 ครั้ง

29 พฤศจิกายน 2562

กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ครั้งที่ 1)  โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563