ภาพสไลด์กิจกรรม


พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1

8 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.00 น. นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 โดยมี นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กล่าวรายงาน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ห้องเพทาย กรุงเทพ

การฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ.2561 นั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้พื้นฐานทางด้าน IT และด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ ใน 76 จังหวัด 878 อำเภอ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ในรุ่นที่ 1 นั้น อบรมตั้งแต่วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน