ภาพสไลด์กิจกรรม


โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

20 สิงหาคม 2562

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมบุคลากรศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีซ รีสอร์ท จ.ชลบุรี