รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น G-news เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ ที่เป็นประโยชน์ของภาครัฐ

เข้าชม 197 ครั้ง

15 มิถุนายน 2559

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น G-news เป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ ที่เป็นประโยชน์ของภาครัฐ อ่านข่าวคลิกที่นี้!

ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
คู่มือการใช้งาน G-news 15 มิถุนายน 2559