ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง พ.ศ. 2566 - 2568

เข้าชม 268 ครั้ง

8 ธันวาคม 2565


8 ธันวาคม 2565

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครอง พ.ศ. 2566 - 2568

ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
เล่มแผน 8 ธันวาคม 2565
ประกาศใช้แผนฯ 8 ธันวาคม 2565