ภาพสไลด์กิจกรรม


บรรยากาศวันที่ 17 ตู้ปันน้ำใจ “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”

11 มิถุนายน 2564

 

บรรยากาศวันที่ 17 ตู้ปันน้ำใจ “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด 19” แจกจ่ายเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค พร้อมอุดหนุนอาหารพร้อมรับประทานจากร้านค้าบริเวณรอบกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ผู้ยากไร้ คนยากจน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ในการนี้ กรมการปกครอง ได้จัดหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในการนี้ กรมการปกครอง ได้รับมอบข้าวสารจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด 19” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19

#บรรยากาศวันที่17

#มหาดไทยปันสุข

#ส่งต่อความห่วงใย

#สู้ภัยโควิด19