ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง ปล่อยรถปันสุข!! “มหาดไทย ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19"

13 สิงหาคม 2564

อธิบดีกรมการปกครอง ปล่อยรถปันสุข!! “มหาดไทย ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19"

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น.​ ณ​ อาคารกรมการปกครอง​ ชั้น​ 1​ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครอง พร้อมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นำถุงปันสุข "มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19 ” ที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมอุดหนุน​อาหารพร้อมรับประทานจากร้านค้าบริเวณรอบกระทรวงมหาดไทย ไปแจกจ่ายให้กับ ผู้ยากไร้​ คนยากจน​ และคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ณ ชุมชนนางเลิ้ง​ เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด - 19 นี้​ ไปด้วยกัน

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 โดยสวมใส่ชุด PPE มีการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้อย่างเคร่งครัด

#ขบวนมหาดไทยปันสุข

#ชุมชนนางเลิ้ง

#สู้ภัยโควิด