ภาพสไลด์กิจกรรม


ปล่อยขบวนปันสุข!! “มหาดไทย ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19” 4 ชุมชนรอบเขตพระนคร

13 สิงหาคม 2564

ปล่อยขบวนปันสุข!! “มหาดไทย ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19” 4 ชุมชนรอบเขตพระนคร

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.​ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นำถุงปันสุข "มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19 ” ที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ไปแจกจ่ายให้แก่ ผู้ยากไร้ และคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ตามชุนชมต่าง ๆ รอบกระทรวงมหาดไทย จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม ชุมชนวัดสามพระยา ชุมชนวัดอินทรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 และส่งต่อความห่วงใยเป็นกำลังใจในการก้าวผ่านวิกฤตโควิด - 19 นี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัตตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 โดยสวมใส่ชุด PPE มีการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอิลกอฮอล์ ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

#ขบวนปันสุข

#12สิงหาคม64

#วันแม่

#กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

#มหาดไทยปันสุข

#สู้ภัยโควิด