ภาพสไลด์กิจกรรม


ภาพบรรยากาศวันที่ 73 “รถปันสุขมหาดไทย ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19" ณ ชุมชนจรัสเมืองและชุมชนบ่อนไก่

30 สิงหาคม 2564

ภาพบรรยากาศวันที่ 73 “รถปันสุขมหาดไทย ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด - 19" ณ ชุมชนจรัสเมืองและชุมชนบ่อนไก่

วันที่ 30สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารกรมการปกครอง ชั้น 1 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายกกชัย ฉายรัศมีกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร เลขานุการกรมการปกครอง พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปล่อย "รถปันสุขมหาดไทย ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด 19"

โดยมอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นำถุงปันสุขที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมอุดหนุนอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานจากร้านค้าบริเวณรอบกระทรวงมหาดไทย นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ คนยากจน และคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ณ ชุมชนจรัสเมืองและชุมชนบ่อนไก่ เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด - 19 นี้ ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 โดยสวมใส่ชุด PPE มีการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้อย่างเคร่งครัด

#วันที่73

#รถปันสุข

#มหาดไทยปันสุข

#เป็นกำลังใจ

#สู้ภัยโควิด