ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

9 ตุลาคม 2564

อธิบดีกรมการปกครอง ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง และคณะผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน โรงครัว และรถผลิตน้ำดื่ม ณ วัดสว่างศรีวิชัย บ้านโนนตุ่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร มูลนิธิ จิตอาสา ที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย ในการทำให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว และเน้นย้ำ ให้เร่งสำรวจความเสียหาย ทั้งด้านที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากิน เพื่อเยียวยาฟื้นฟูตามระเบียบของทางราชการต่อไป