ขออนุญาตการแถมพกหรือรางวัลโดยวิธีการเสี่ยงโชค

เข้าชม 5563 ครั้ง

3 ธันวาคม 2561


ขออนุญาตการแถมพกหรือรางวัลโดยวิธีการเสี่ยงโชค

 การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรือ อาชีพนั้นอนุญาตให้เล่นแต่เพียง 2 วิธี คือ 

(1) ใช้วิธีการเล่นโดยส่งชิ้นส่วนของสินค้าหรือบัตรสมนาคุณหรือบัตรอื่นๆ มาจับสลาก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต 

(2) ใช้วิธีการส่งข้อความ SMS หรือทางโทรศัพท์ผ่านระบบหมายเลขต่างๆ ในการทายผลตอบปัญหา หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อชิงรางวัล โดยการพิมพ์หมายเลขของผู้ส่งแล้วนำมาจับสลาก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต 

ยื่นขอใบอนุญาตได้ที่
 กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง(วังไชยา)
 ต่างจังหวัด ที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่