คำพิพากษา เข้าชื่อถอดถอน ตามมาตรา 14(6)

ส่วนบริหารงานกำนันผู็ใหญ่บ้าน

20 มิถุนายน 2560

เข้าชม 1138 ครั้ง

20 มิถุนายน 2560

คำพิพากษา เข้าชื่อถอดถอน ตามมาตรา 14(6)