ภาพสไลด์กิจกรรม


บทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองในกระบวนการยุติธรรม

26 ธันวาคม 2564

#บทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองในกระบวนการยุติธรรม

 #ก่อนกระบวนการยุติธรรม

- การแก้ไขความเดือดนร้อนในบทบาทของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/จังหวัด

บทบาทกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

- การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในบทบาทอำเภอและคณะกรรมการหมู่บ้าน

 #การสืบสวน

- การตั้งจุดตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรมในชุมชน

- การจับกุมปราบปรามการกระทำความผิดที่มีโทษทางอาญา ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครอง

 #การสอบสวน

- การสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทและการร่วมหรือควบคุมการสอบสวนในฐานะพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง

- การคุ้มครองพยานในคดีอาญา

- การร่วมชันสูตรพลิกศพ

- การทำความเห็นแย้งกรณีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฏีกา

 #ชั้นศาล

- การรับรายงานตัวผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแทนศาล

 #หลังกระบวนการยุติธรรม

- การติดตามผู้พ้นโทษเฝ้าระวังพิเศษเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ

#สสอ. #ส่วนการสอบสวนคดีอาญา

#เชี่ยวชาญการดำเนินคดีอาญาประชาชนได้รับความเป็นธรรม

บทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองในกระบวนการยุติธรรม - YouTube