บทความทางวิชาการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ว 200 แนวทางการปฏิบัติการรับสำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติ

แนวทางการปฏิบัติการรับสำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติ ...

28 เมษายน 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

แนวทางการดำเนินคดียาเสพติดของพนักงานฝ่ายปกครอง : วิธีการได้มาซึ่งผู้กระทำความผิดจากการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในร่างกาย

การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สําคัญประการหนึ่งของ ฝ่ายปกครอง ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม แต่ถึงจะมีการ ปราบปรามยาเสพติด ...

18 ธันวาคม 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ตัวอย่าง การจัดทำรายงานสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตัวอย่าง การจัดทำรายงานสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ เช่น รายงานสืบสวนโรงแรม สถานบริการ ยาเสพติด และการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ...

1 สิงหาคม 2561