บทความทางวิชาการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ...

15 ธันวาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

แนวทางปฏิบัติการสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

แนวทางปฏิบัติการสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ...

15 ธันวาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565

พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 ...

15 ธันวาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

แนวทางการจับกุม การตรวจ และการส่งบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง

แนวทางการจับกุม การตรวจ และการส่งบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง ...

15 ธันวาคม 2565