ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

กรมปกครองเสริมศักยภาพปลัดอำเภอ จังหวัดลำปาง

1 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักการสอบสวนและนิติการ จัดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ และรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) รุ่นที่ 1 จังหวัดลำปาง ประจำปี ...

3 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวอัพเดท

การสืบสวนคดีอาญากับการดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

1 กุมภาพันธ์ 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการปกครอง โดย สำนักบริหารการปกครองท้องที่ (สน.ปท.) ได้จัดทำโครงการสนับสนุนแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิ ...

3 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองเข้าอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน เพื่อพัฒนางานสืบสวนสอบสวนสู่ระดับอินเตอร์ ILEA-BANGKOK

ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ส่งนายศักดิื์สิทธิ์ ภูมูลเมือง หน.กง.สส.1 เข้าอบรมหลักสูตร Law Enforcement and Community Outreach ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานสอบสว ...

16 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท

แนวทางการดำเนินคดียาเสพติดของพนักงานฝ่ายปกครอง : วิธีการได้มาซึ่งผู้กระทำความผิดจากการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในร่างกาย โดย ดร.พชรภัทร พึงรำพรรณ หัวหน้ากลุมงานพัฒนาระบบการสอบสวนคดีอาญา กรมการปกครอง

ส่วนการสอบสวนคดีอาญา ขอนำเสนออำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับประชาชนโดยเฉพาะแนวทางการดำเนินคดียาเสพติดของพนักงานฝ่ายปกครอง ในประเด็นเรื่อง "วิธีการได้ม ...

16 มกราคม 2563