ภาพสไลด์กิจกรรม


ผอ.สสอ.ให้สัมภาษณ์สเรื่องดัง หลังข่าว กรณีปืนเก็บเสียง หรือ เครื่องบังคับเสียงปืน (#Silencer) ผิดกฎหมาย

16 มกราคม 2563