โครงการฝึกอบรมการสืบสวนในสถานการณ์สมมุติ (DOPA Criminal Investigation Simulation Trainning หรือ DOPA C.I.S.T))

เข้าชม 433 ครั้ง

4 มกราคม 2564


5 มกราคม 2564

โครงการฝึกอบรมการสืบสวนในสถานการณ์สมมุติ (DOPA Criminal Investigation Simulation Trainning หรือ DOPA C.I.S.T))

ผู้ประสานงานโครงการ นายกลวัชร จำนงค์จีนารักส์ (หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 3,5,7) 085 159 5305
ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ นายวศินระพี ไผ่ประดิษฐ์ 083 741 5505