อธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัด ในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าชม 62 ครั้ง

26 ธันวาคม 2564


26 ธันวาคม 2564

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.45 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

#อธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัด ในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้
กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัดในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายมานะ สิมมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ
กล่าวรายงาน และนายรัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา พร้อมทั้ง ผู้บริหารส่วนกลาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม

#สสอ. #ส่วนการสอบสวนคดีอาญา

#เชี่ยวชาญการดำเนินคดีอาญาประชาชนได้รับความเป็นธรรม