พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัด ในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าชม 71 ครั้ง

26 ธันวาคม 2564


26 ธันวาคม 2564

#พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัด ในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องราชา 2 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

นายมานะ สิมมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรจังหวัดในการคุ้มครองสิทธิและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย นางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริม หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนคดีอาญาบางประเภท 1 (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ส่วนการสอบสวนคดีอาญา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง ผู้บริหารส่วนกลาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

#สสอ.

#ส่วนการสอบสวนคดีอาญา

#เชี่ยวชาญการดำเนินคดีอาญาประชาชนได้รับความเป็นธรรม