มท 0307.1/ว 15809 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนคดีอาญา จับกุม ค้น ยึดฯ

ส่วนการสอบสวนคดีอาญา

19 มิถุนายน 2563

เข้าชม 1203 ครั้ง

ด่วนที่สุด