ติดต่อหน่วยงาน

กองคลัง กรมการปกครองกองคลัง กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200

อีเมล : [email protected]

โทรศัพท์ : 0-2225-4885

แฟกซ์ : 0-2225-4885

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง