ผลการสำรวจ

การใช้งานเว็บไซต์กรมการปกครอง

พึงพอใจมาก: 58%
พึงพอใจปานกลาง: 15%
ปรับปรุง: 29%

การใช้งานเว็บไซต์ อำเภอ.คอม

พึงพอใจมาก: 72%
พึงพอใจปานกลาง: 29%
ปรับปรุง: 0%

การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่าน INTERNET

พึงพอใจมาก: 58%
พึงพอใจปานกลาง: 15%
ปรับปรุง: 29%