ติดต่อหน่วยงาน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยส่วนวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและอผนงาน กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

อีเมล : webmaster@dopa.go.th

โทรศัพท์ : 02 - 2225824

แฟกซ์ :

สอบถามปัญหา :

หากมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถาม กรุณาระบุในช่องด้านล่าง