บทความทางวิชาการ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ตัวอย่างบันทึกการจับกุมสถานบริการ

เอกสารบันทึกการจับกุมที่นำส่งเพื่อดำเนินคดีจริงแต่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวบุคคลและพื้นเกิดเหตุ ซึ่งบันทึกการจับกุมตัวนี้สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้กับการจับกุมจริง ...

26 กรกฎาคม 2560