รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือนมกราคม 2565

กลุ่มงานบัญชี กองคลัง กรมการปกครอง โทร. 02-6220679 มท 50857

เข้าชม 225 ครั้ง

14 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือนมกราคม 2565