รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai เดือนกรกฎาคม 2565

กลุ่มงานบัญชี กองคลัง กรมการปกครอง โทร. 02-6220679

เข้าชม 252 ครั้ง

11 สิงหาคม 2565

รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai เดือนกรกฎาคม 2565