ภาพสไลด์กิจกรรม


พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2

พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 ...

16 พฤศจิกายน 2560

พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1

พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ...

8 พฤศจิกายน 2560

มท.1 ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของกรมการปกครอง (วังไชยา)

วันนี้ (14 ก.ค. 59) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1ชั้น 2 กรมการปกครอง (วังไชยา) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมการปกครอง(วังไชยา) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบั ...

15 กรกฎาคม 2559

ตรวจติดตามผลการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ปค.

ตรวจติดตามผลการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ปค. จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึง 1 กรกฎาคม 2559 ...

30 มิถุนายน 2559