ภาพสไลด์กิจกรรม


ผอ.สกม. พร้อมคณะ ส่งมอบกระสุนปืนลูกซองให้กับ อพป.จ.เพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท นายพัชระ สิมะเสถียร ผู้อำนวยการส่วนกิการมวลชน พร้อมคณะ ได้เดินทางมามอบกระสุนปืนลูกซอง ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ...

19 ธันวาคม 2560

ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน รับมอบเหรียญรักษาดินแดนยิ่งชีพ

นายพัชระ สิมะเสถียร ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน รับมอบเหรียญรักษาดินแดนยิ่งชีพ จากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ณ ห้องประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดี เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพ ...

14 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

"หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 4/2560

2 กุมภาพันธ์ 2560